Německé památky UNESCO

Řezno
Regensburg (Řezno)

Pokud přemýšlíte kam se do Německa vypravit, nebo jaké památky v Německu navštívit, mezi prvními vám na mysl přijdou velká města jako Berlín, Mnichov, Drážďany Norimberk, Hamburk… Dobrým vodítkem pro výběr památek a zajímavostí může být také seznam památek UNESCO v Německu (správněji Seznam světového dědictví UNESCO).

  • Německo má na Seznamu světového dědictví 51 zápisů, z toho o deset se dělí s dalšími zeměmi:

Hranice římského impéria (Hornogermánský a raetský limes) – zápis zahrnuje zbytky 550 km dlouhého hraničního valu mezi Rýnem a Dunajem, to jsou části hranice nazývané Hornogermánský limes a Raetský limes. O tento zápis se Německo dělí s Velkou Británií, do tohoto zápisu totiž navíc patří ještě Hadriánův val a Antoninův val, oba ve Spojeném království.

Hranice římské říše – Dunajský limes – Společný zápis s Rakouskem a Slovenskem.

Hranice římské říše – Dolnogermánský limes – Společný zápis s Nizozemskem

Park Muskau – Krajinný park po obou stranách řeky Lužická Nisa. Společný zápis Polska a Německa

Prehistorická kůlová obydlí v Alpách – Společný zápis se Slovinskem, Rakouskem, Švýcarskem, Itálií a Francií.

Architektonická díla Le Corbusiera – Společný zápis s Argentinou, Indií, Japonskem, Belgií, Francií a Švýcarskem.

Waddenské moře – Společný zápis s Nizozemskem a Dánskem.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – Společný zápis s Českem.

Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – Společný zápis s mnoha dalšími evropskými státy.

Slavná lázeňská města Evropy – Z německých lázní zde patří lázeňská města Bad Erms, Bad Kissingen a Baden-Baden. Společný zápis s Českem, Rakouskem, Belgií, Spojeným královstvím, Itálií a Francií.

  • Další německé zápisy na Seznam světového dědictví by se daly rozdělit na:

Historická centra měst nebo části měst

Hanzovní město Lübeck

Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trevíru – Komplex stavebních památek ve městě Trevír (Trier), Porýní-Falc

Staré Město v Bambergu – zachovalé středověké centrum města Bamberg v Bavorsku

Klasický Výmar – Zápis zahrnuje komplex neoklasicistní architektury z doby Johanna Wolfganga Goetha ve městě Výmar (Weimar) ve spolkové zemi Durynsko

Ostrov Muzeí (Museumsinsel) v Berlíně

Modernistická sídliště v Berlíně

Historická centra měst Stralsund a Wismar – zachovalá historická centra středověkých hansovních měst Stralsund a Wismar na pobřeží Baltského moře ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko

Brémy – radnice a socha Rolanda na náměstí Marktplatz

Regensburg (Řezno) – Staré Město v Řezně

Markraběcí operní dům v Bayreuthu

Speicherstadt, Kontorhausviertel a Chilehaus v Hamburgu

Mathildenhöhe v Darmstadtu – Kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu ve spolkové zemi Hesensko

Místa spojená s židovským dědictvím ve městech Špýr (Speyer), Worms a Mohuč (Mainz)

 

Kostely a kláštery

Katedrála Panny Marie v Cáchách (Aachen)

Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru (Speyer)

Poutní kostel ve Wies v Bavorsku

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Michala v Hildesheimu – Románské kostely v německém městě Hildesheim, Dolní Sasko

Opatství Lorsch – Bývalé benediktinské opatství ve městě Lorsch v Hesensku

Klášter Maulbronn – Zachovalý středověký cisterciácký klášter ve městě Maulbronn ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko

Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem

Klášterní ostrov Reichenau – Ostrov na Bodamském jezeře

Klášter Corvey

Katedrála v Naumburgu

 

Hrady, zámky, paláce, parky, rezidence

Würzburská rezidence – Palácový komplex, arcibiskupská rezidence ve Würzburgu

Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu – Příklady prvních rokokových zámků v nynějším Německu, město Brühl, Severní Porýní-Vestfálsko

Paláce a parky v Postupimi a v Berlíně – Patří zde zámecké areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel

Quedlinburg – zámek, kostel a Staré Město v Quedlinburgu, městě ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko

Hrad Wartburg

Desavsko-wörlitzská zahradní království – komplex královských zahrad mezi městy Dessau a Wörlitz ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko

Horský park Wilhelmshöhe v Kasselu

 

Technické památky

Doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze – Středověké a renesanční památky ve městě Goslar v Dolním Sasku a rudný důl na měď a stříbro v Rammelsbergu včetně unikátního vodohospodářského systému

Železárny ve Völklingenu – Staré zachovalé hutě z 19. století ve Völklingenu v Sársku

Uhelný důl Zollverein v Essenu

Továrna Fagus v Alfeldu

Vodohospodářský systém Augsburgu

 

Ostatní

Messelský důl – paleontologická lokalita u vesnice Massel poblíž Darmstadtu v Hesensku

Bauhaus a jeho stavby ve Výmaru, Desavě a Bernau bei Berlin

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu – Zápis zahrnuje kostely a doly ve městech Eisleben a Wittenberg v Sasku-Anhaltsku, které mají vztah k životu Martina Luthera a jeho pobytu v těchto městech

Údolí horního Středního Rýnu – Šedesát pět kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi

Jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba (Švábský Jura)

Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke